DRIVER'S PANEL

Logitech G Challenge - Wildcard Tournament Poland - Etap 4

START DATE 17.10.2021 RACE DAY Sunday

24

McLaren 720S GT3

Details

Czwarty Etap Prekwalifikacji wystartował!

L1

60 min

24 Oct 15:25

Spa

L2

60 min

31 Oct 15:25

Kyalami

L3

60 min

07 Nov 15:25

Suzuka

L4

60 min

14 Nov 15:25

Nurburgring

L5

60 min

21 Nov 13:25

Laguna Seca

L6

60 min

28 Nov 15:25

Bathurst

REGULAMIN SEZONU

Logitech G Challenge - Wildcard Tournament Poland - Etap 4

Organizator

 1. Sezon Logitech G Challenge - Wildcard Tournament Poland - Etap 4 korzystać będzie z gry Assetto Corsa Competizione na PC.
 2. Organizatorem Technicznym jest Republic Of Simracers, zarejestrowana jako firma w Wielkiej Brytanii, której właścicielem jest Andrzej Wasielewski.

      Czas trwania turnieju


 1. W sezonie mogą brać udział osoby posiadające grę Assetto Corsa Competizione (wraz z DLC  2020 GT World Challenge Pack, Intercontinental GT Pack i GT4 Pack), i zarejestrują się na stronie ROS.
 2. Zapisanie się do sezonu oznacza akceptację polityki prywatności i niniejszego Regulaminu Sezonu.

  Kwalifikacje i wyścig
 3. Sesja kwalifikacyjna trwać będzie 20 minut. Wyniki kwalifikacji ustalają pozycje startowe na wyścig.
 4. Pitstop jest wymagany w wyścigu.
 5. Dolanie paliwa podczas wyścigu jest wymagane

  Asysty
 6. Lista asyst:
  - SC: OFF
  - Auto-Steer: Wyłączone
  - Auto-Lights: Wyłączone
  - Auto-Wiper: Wyłączone
  - Auto-Engine Start: Wyłączone
  - Auto Pit Limiter: Wyłączone
  - Ideal Line: Wyłączone

  Kary
 7. Wysokość kary jest ustalona przez grono sędziowskie i zatwierdzona przez szefa sędziów na podstawie indywidualnej analizy incydentu i jego skutków.
 8. Zawodnicy mają 24H na zgłoszenie incydentów po zakończeniu wyścigu i 24H na odwołanie się od decyzji sędziowskiej.

  Postanowienia końcowe
 9. Administrator zastrzega prawo do dopisywania do list startowych "gości specjalnych" (maksymalnie 10 osób), które będą ścigać się między sobą w osobno punktowanej klasie. Wszelkie zasady dotyczące flag, dublowania obowiązują normalnie.
 10. Administrator zapewnia sobie prawo do dzielenia się materiałami zawierającymi z danego eventu, m.in.: transmisją, zdjęciami, screenami w mediach społecznościowych, Internecie, prasie, telewizji lub innych mediach. Materiały te mogą zawierać dane kierowcy z których korzystał publicznie podczas eventu.
 11. Punktacja zostanie podana po zakończeniu zapisów do R1.
 12. Top12 zawodników przechodzi do piątego (ostatniego) etapu.
 13. Zawodnicy mogą użyć generatora malowani w ACC pod warunkiem że baner na szybie zostanie ustawiony na McLaren. Dodatkowo zawodnicy mogą przesłać własne malowanie (Instrukcja w załączniku 1)

Regulamin sezonu zatwierdzono dnia 18.10.2021 przez założyciela i organizatora sezonu. 

Ten Regulamin Sezonu jest rozszerzeniem Regulaminu Wyścigów. Wszelkie reguły opisane w Regulaminie Wyścigów obowiązują. W przypadku gdy Regulamin Sezonu i Regulamin Wyścigów zawierają sprzeczne informacje stosuje się zasadę opisaną w Regulaminie Sezonu.

Przeczytaj Regulamin Wyścigów ROSZałącznik 1
Klauzula PLE

Klauzula informacyjna dla zawodników członków drużyn esportowych

 

 • Administratorem danych osobowych Drużyny jest Organizator, Polska Liga Esportowa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wołoska 18, lok. 224, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000840970, posiadającą numer: NIP: 1133014349, REGON: 386063866, email: [email protected] („Administrator”).
 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), funkcję tę pełni p. Jowita Dworniak. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną Państwa danych kierując wiadomość na adres e-mail: [email protected] lub tradycyjnie na adres siedziby Administratora danych: Polska Liga Esportowa S.A., ul. Wołoska 18, lok. 224, 02-675 – Warszawa
 • Dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu zawarcia lub realizacji umowy łączącej Drużynę z Administratorem (wykonywanie zobowiązań, przeprowadzenie Rozgrywek) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem);
 • w celach obsługi płatności, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);
 • w celu realizacji pozostałych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnienie na jakimkolwiek etapie innych danych niż żądane przez Administratora, to wyraźne działanie oznaczające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach, w jakich udostępniono dane osobowe.

  A także w związku z realizacją uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
 • organizacji współpracy,
 • organizacji wydarzeń i inicjatyw społecznych – jeśli wyrażono chęć udziału,
 • realizacji umów z klientami i kontrahentami organizacji,
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 • marketing produktów i usług administratora I jego partnerów – jeśli wynika to z przedmiotowego stosunku prawnego, np. zgody lub zezwolenia prawnoautorskiego.
 • w celach statystycznych związanych z podniesieniem jakości usług oraz dostosowaniem ich do odbiorców.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych, jak również instytucje oraz urzędy państwowe. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione kontrahentom oraz klientom Administratora, wyłącznie w uzasadnionych celach.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy z Administratorem oraz wynikających z niej praw, a także do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków prawnych między Drużyną a Administratorem. Dane zostaną usunięte wcześniej, w przypadku wycofania zgody – jeśli zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych, a także wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.
 • Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody – Drużynie przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje Standardowe klauzule umowne jako środek zabezpieczający w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.
 • Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z inspektorem ochrony danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia Umowy.
 • Informujemy ponadto, że dane nie będą profilowane, w tym nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje w stosunku do Strony.-------

Załącznik 1
Instrukcja przesyłania skinów

1. Ogólne
- Malowanie musi zostać spakowane w formacie zip
- Archiwum musi zawierać w sobie dwa foldery:
a) Cars
b) Liveries

2. Nazewnictwo
a) Plik json z folderu Cars musi mieć nazwę w podanym formacie:
ROS-GCH-{NumerStartowy}-{NazwaTeamu}.json
Przykładowo ROS-GCH-979-DruzynaA.json

b) Folder skinu musi mieć nazwę w podanym formacie:
ROS-S3-{NumerStartowy}-{NazwaTeamu}
lub:
ROS-GCH-{NazwaTeamu}

3. Malowanie
Skin nie może zawierać logotypów sponsorów. 

Score table

# platinum
1 100
2 80
3 70
4 65
5 60
6 56
7 52
8 48
9 45
10 42
11 40
12 38
13 36
14 34
15 32
16 30
17 28
18 26
19 24
20 22
21 20
22 18
23 16
24 14
Sign up
CURRENT EVENTS
Details
Details
Details