Regulamin iRacing

REGULAMIN WYŚCIGÓW

 1. Postanowienia wstępne
  1. Republic of Simracers (ROS) jest internetową ligą simracingową.
  2. ROS z założenia jest ligą darmową. Regularne koszty działania ligi pokrywane są z wpłat dobrowolnych i sponsorów.
  3. Powiązanie swojego konta Steam ze stroną ROS i uczestnictwo w lidze oznaczają akceptację tego regulaminu.

 2. Definicje
  1. Republic of Simracers (dalej ROS) - nazwa ligi.
  2. Założyciel - posiadacz rangi "Pan Prezes" na Discordzie, pełniący funkcje nadzorcze i podejmujący ostateczną decyzję w sprawach dotyczących ROS.
  3. Rada - osoby wybrane przez założyciela pełniące funkcje pomocnicze w funkcjonowaniu ligi i podejmowaniu decyzji. W przypadku długoterminowej (dzień lub więcej) nieobecności Założyciela decyzje Administracji są wiążące jak gdyby były ustalane przez Założyciela.
  4. Kierowcy - osoby uczestniczące w danym sezonie.
  5. Kibice - osoby przebywające na Discordzie ale nie biorące czynnego udziału w sezonie ROS.
  6. Grono sędziowskie - osoby odpowiedzialne za sędziowanie incydentów zgłoszonych przez zawodników.
  7. Sezon - okres czasu podczas którego kierowcy mogą brać udział w wyścigach wyznaczonymi autami na wyznaczonych torach.
  8. Czas - wszelkie podane w regulaminie godziny dotyczą czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST).

 3. Zasady zapisów
  1. Do ROS zapisać się może każdy, kto ukończył 16 lat. Osoby, które tego wieku nie osiągnęły muszą mieć zgodę rodziców/opiekunów na uczestnictwo.
  2. Udział w lidze mogą wziąć osoby które nie mają zakazu nadanego przez Założyciela/Administrację.
  3. Zabronione jest między innymi:
   1. Tworzenie innych kont w celu obejścia blokady.
   2. Jeżdżenie za kogoś w wyścigu lub prekwalifikacjach.
   3. Używanie programów i samodzielne modyfikowanie zawartości gry jak i modów stosowanych w lidze.
    Dla tych co lubią nadinterpretowywać przepisy - nie chodzi tu o instalowanie dodatkowych aut i torów czy modów pogodowych, ale o modyfikowanie zawartości tak, żeby lokalne warunki danego gracza różniły się od innych podczas tej samej sesji dając mu niesportową przewagę.
  4. ROS przyjmuje nieobowiązkowe wpłaty od wszystkich zainteresowanych wspieraniem naszej idei. Wpłaty można dokonywać na konto PayPal ligi ROS.
  5. Z ROS można się wypisać w każdej chwili, jednak jeśli wypisanie nastąpi w trakcie trwania sezonu, ponowny powrót do ROS i kontynuacja sezonu mogą okazać się niemożliwe. W wyjątkowych przypadkach Założyciel/Administracja może podjąć decyzję o przywróceniu kierowcy w trakcie trwającego sezonu.
  6. Instrukcje zapisu można znaleźć na stronie w zakładce FAQ.

 4. Zasady jazdy
  Po prostu bądź dżentelmenem :) Zasady jazdy obowiązują we wszystkich wyścigach organizowanych przez ROS (ligowe i fun race).
  1. Ogólne
   1. Tor jazdy - limity toru jazdy podczas wyścigu, kwalifikacji oraz sesji treningowych ustalane są przez iRacing po stronie serwera.
   2. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania linii innych kierowców i zostawiania im należytego miejsca w przypadku gdy następuje tzw. overlap.
   3. Podczas wyprzedzania kierowcy broniącemu się przysługuje prawo do jednej zmiany strony toru. Zmiana toru jazdy podczas hamowania do zakrętu jest niedozwolona.
   4. Żółta flaga oznacza konieczność zachowania należytej ostrożności i informuje o zagrożeniu na torze. Niedostosowanie prędkości do sytuacji może skutkować reakcją sędziów.
   5. Niebieska flaga oznacza konieczność ustąpienia szybszemu zawodnikowi miejsca w najbliższym dogodnym momencie i w bezpieczny sposób.

  2. Zapisy do wyścigu
   1. Przed wyścigiem w czasie określonym przez Administrację organizowane są zapisy celem wyznaczenia serwerów startowych dla kierowców na podstawie ich iratingu.
   2. Start zapisow zostanie ogłoszony na ligowym Discordzie oraz na stronie ROS.
   3. Aktualne wyniki zapisów i szacowany przydział do odpowiedniego serwera będzie wyświetlany na stronie ROS.
   4. Zapusy kończą się o 18:00 CET/CEST w dniu wyścigu.

  3. Kwalifikacje
   1. Kwalifikacje zaczynają się w dzień wyścigu.
   2.  Długośc i typ kwalifikacji będzie ogłaszany w regulaminie sezonu/evenu.

  4. Wyścig
   1. Aby być uwzględnionym w kwalifikacji na koniec wyścigu należy przejechać minimum 90% dystansu liczonego w okrążeniach lidera zaokrąglając w dół.
   2. Pogoda będzie ustawiana dynamicznie przed każdym wyścigiem. Przy rozpoczęciu prekwalifikacji zostaną podane widełki temperatur, które zostaną ujawnione dopiero w dniu wyścigu. Widełki temperatur będą pokazywały jedynie w której dziesiątce znajduje się finalna wartość.

 5. Zespoły
  1. Jeśli regulamin sezonu nie stanowi inaczej, zespół może się składać z maksymalnie 3 zawodników jednakże musi się składać z minimum 2 aby zespół mógł istnieć.
  2. Zespół powinien mieć podobne malowanie pojazdu umożliwiające wizualną identyfikację wszystkich aut zespołu.
  3. Zespół musi się składać z tego samego pojazdu.
 6. Malowania aut
  1. Malowanie nie może zawierać elementów uznawanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe czy być sprzeczne z obowiązującym prawem.
  2. Do malowań użwyamy aplikacji traiding paints
 7. Kary
  1. Kary przydzielane są przez grono sędziów.
  2. Po wyścigu zostaną udostępnione powtórki wzorcowe, na podstawie których kierowcy mogą innego kierowcę w wypadku podejrzenia o niesportową jazdę lub kolizję która się wydarzyła pomiędzy Kierowcą i osobą zgłaszaną.
  3. Incydenty mogą być zgłaszane do 72h po zakończeniu wyścigu wyłącznie przy użyciu oficjalnego formularza na stronie ROS.
  4. Kary które będą przydzielane kierowcom za incydenty będą sumować się przez okres całego sezonu na konto kierowcy.
  5. Kary mogą zostać nadane bezpośrednio w trakcie dowolnej sesji jeśli Administrator uzna to za stosowne. Karę należy odbyć zgodnie z informacją podaną w nadanej karze, lub jeśli takowej nie ma to w trakcie trwania danej sesji.
  6. Punkty karne otrzymane za zgłoszenia po wyścigu będą usuwać punkty klasyfikacji uzyskane przez kierowce w stosunku 1:1 (Przykład: Kierowca dostał 60 punktów za wyścig, dostaje 5 punktów karnych - punkty naliczają się mu na konto oraz odejmują z klasyfikacji, czyli ma już 55 punktów).
  7. W zależności od ciężkości skutków incydentu, kary i punkty mogą się na siebie nakładać.

   1-3 PUNKTÓW - Niesportowa jazda (Ścinanie zakrętów, spychanie przeciwnika, nieprawidłowa obrona przed wyprzedzeniem).
   2-5 PUNKTÓW - Kolizja w małych skutkach (Kolizja w której nienzacznie ucierpiała osoba zgłaszająca - wypadnięcie z toru, lekkie obicie).
   3-7 PUNKTÓW - Kolizja w średnich skutkach (Kolizja w której znacznie ucierpiała osoba zgłaszająca - utracenie aero, strata dużej ilości pozycji; kolizja z innymi uczestnikami wyścigu).
   4-9 PUNKTÓW - Kolizja w dużych skutkach (Kolizja w której kierowca zgłaszający w efekcie zderzenia z osobą zgłaszaną spowoduje reakcję łańcuchową która spowoduje kolejne kolizje).
   3 PUNKTY - Ignorowanie niebieskich flag.
   5 PUNKTÓW - Lagi uniemożliwiające bezpieczną walkę lub doprowadzenie do kontaktu jako lagujący.
   3 PUNKTY - Nieprzepisowe manewry lewo/prawo na okrążeniu formującym.
    2 PUNKTY - Blokowanie hotlapującego w kwalifikacjach kiedy jest się na okrążeniu wyjazdowym lub wjazdowym.
   1 PUNKT - Przekroczenie linii wjazdu/wyjazdu do/z pit lane jedną stroną auta (przynajmniej dwa koła po prawidłowej stronie linii) podczas manewru zjazdu/wyjazdu do/z alei serwisowej.
   3 PUNKTY - Przekroczenie linii wjazdu/wyjazdu do/z pit lane wszystkimi kołami podczas manewru zjazdu/wyjazdu do/z alei serwisowej.

  8. Każdy serwer ma mnożnik punktów karnych:
   1. Platinum - 3.0x baza.
   2. Gold - 2.0x baza.
   3. Silver/Bronze - 1.0x baza.
  9. Sędziowie oceniając sytuacje mają prawo zaklasyfikować różne rodzaje kolizji do różnych kar punktowych niekoniecznie trzymając się ściśle w ramach pokazanych wyżej.
  10. Kary nadane przez grono sędziowskie mogą się wahać od upomnienia aż po dyskwalifikacje z sezonu (taką decyzję musi zatwierdzić Administrator).
  11. Od kary można się odwołać maksymalnie 48h od momentu opublikowania oświadczenia sędziów.

 8. Komunikacja głosowa
  1. Wskazane jest aby kierowcy biorący udział w wyścigu byli dostępni na komunikatorze Discord. Obecność jest podczas wyścigu jak i kwalifikacji jest opcjonalna.
  2. Regulamin komunikatora znajduje się na Discordzie na kanale #regulamin.
  3. Podczas wyścigu i kwalifikacji komunikację głosową należy ograniczyć do minimum.

 9. Postanowienia końcowe
  1. W przypadkach nieopisanych wyżej w regulaminie decyzję może podjąć Założyciel lub upoważniona przez niego Administracja.
  2. Regulamin może ulec zmianom, data ostatniej zmiany jest widoczna poniżej.
  3. W przypadku gdy zasady sezonu stoją w konflikcie z zasadami ogólnymi - zasady sezonu mają priorytet nad zasadami ogólnymi.


Regulamin zatwierdzono dnia 27.01.2019 przez założyciela.